Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

1. Представяне

www.udobno.net е уебсайт, чийто собственик е фирма "ТРИНИТИ ООД, с ЕИК 148002134, седалище и адрес на управление град Варна, 9000, ж.к.Чайка бл.9 вх.В ап.39. Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с посочените по-долу общи условия. В случай, че не приемате Общите условия, моля не използвайте този уеб сайт. "ТРИНИТИ"ООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време, без предварително известие, като промените влизат в сила при публикуването им в сайта.

II. Oбщи условия за ползване на сайт www.udobno.net

1. Под „Потребител” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.udobno.net - на компютър или друго устройство, позволяващо използването на сайта.

2. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на www.udobno.net, от първоначалното влизане на www.udobno.net.

3. Адреси и телефони за контакти с "ТРИНИТИ" ООД са обявени на видно място на www.udobno.net

4. Потребителите на www.udobno.net нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и други подобни, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

5. Потребителите на www.udobno.net имат право да ползват свободно ресурсите на www.udobno.net с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия.

6. Всеки потребител е длъжен:

6.1 Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на услугите, предоставяни от "ТРИНИТИ" ООД чрез този сайт.

6.2 Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.

6.3 Да уведомява незабавно "ТРИНИТИ" ООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.

6.4 Да не извършва злоумишлени действия.

7. Съдържанието на www.udobno.net не може да бъде възпроизвеждано или показвано в други сайтове и медии без писмено съгласие от "ТРИНИТИ" ООД.

8. Потребителите нямат право да ползват screenshot на www.udobno.net без изрично писмено разрешение на "ТРИНИТИ" ООД.

9.Потребителите на www.udobno.net нямат право да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от www.udobno.net
10. Потребителите на www.udobno.net нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от www.udobno.net без изрично писмено разрешение на "ТРИНИТИ" ООД.

11. Потребителите нямат право да претоварват www.udobno.net с фиктивни заявки или друга информация (flood).

12. Потребителите нямат право да разпространяват чрез www.udobno.net порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знаци и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

13. "ТРИНИТИ" ООД има право да инсталира върху компютрите на потребителите кукита (cookies). Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

14. Сайтът www.udobno.net събира IP адреси с цел поддържане на администрацията на системата и осъществяване на контрол върху ползването му. Когато Потребителите поискат да посетят страници от сайта на www.pufoveibarbaroni.bg, нашите сървъри се свързват към техния IP адрес. По принцип няма връзка между IP адресите и каквато и да е лична информация, което означава, че сесията на Потребителя е стартирана, но самият Потребител си остава анонимен за нас. Ние можем и ще използваме IP адресите, за да да идентифицираме даден Потребител, когато сметнем, че е необходимо да изискваме спазване на УСЛОВИЯТА за ползване на www.pufoveibarbaroni.bg, или с цел защита на нашето обслужване, както и при съобразяване с определени законови процедури.

15. "ТРИНИТИ" ООД гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.

16. "ТРИНИТИ" ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.udobno.net във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за "ТРИНИТИ" ООД.

17. "ТРИНИТИ" ООД не носи отговорност за:

17.1. Съдържанието на рекламите, публикувани на www.udobno.net
17.2. Мненията изразени във форумите (коментарите).

17.3. Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до www.udobno.net
18. "ТРИНИТИ" ООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани, разположени на сървъра на www.udobno.net или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на www.udobno.net както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи и други.

19. "ТРИНИТИ" ООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последния ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на "ТРИНИТИ" ООД да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. "ТРИНИТИ" ООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.udobno.net

20. "ТРИНИТИООД може да осигури публикуване на www.udobno.net на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. "ТРИНИТИ” ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на "ТРИНИТИ" ООД и трети лица в следствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

21. "ТРИНИТИ" ООД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на www.udobno.net
22. Информацията в www.udobno.net може да съдържа технически неточности или печатни грешки.

III. Общи условия при онлайн пазаруване на стоки от www.udobno.net

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "ТРИНИТИ" ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК BG148002134 като собственик на домейн www.udobno.net от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.udobno.net , както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги, предлагани от "ТРИНИТИ" ООД.

Ползвайки този сайт и съдържащата се в него информация се приема, че Потребителят е прочел, разбрал и се е съгласил с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА www.udobno.net .

"ТРИНИТИ" ООД си запазва правото да променя „Общите условия“ без предизвестие, като публикува новите „Общи условия“ на сайта си.

Договорът за продажба от разстояние между "ТРИНИТИ" ООД и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на "ТРИНИТИ" ООД.

ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА www.udobno.net

Регистрацията на сайта е доброволна и безплатна. Задължителните полета, отбелязани със звездичка, следва да бъдат попълнени. При успешно приключване на регистрацията, Потребителят ще получи потвърждение за успешна регистрация на посочения от него електронен адрес.

За целите на използване на сайта www.udobno.net , Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма или формата за поръчка като гост (наричани оттук нататък с общото наименование Лични данни). В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, "ТРИНИТИ" ООД има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъчен достъп до част или до всички свои услуги, както и "ТРИНИТИ" ООД не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.

ОТГОВОРНОСТ

"ТРИНИТИ" ООД не носи отговорност за каквито и да е вреди и пропуснати ползи, претърпени в резултат от ползването на сайта www.udobno.net , съдържанието на рекламите, публикувани на

www.udobno.net, мненията изразени във форумите (коментарите).

АВТОРСКO ПРАВO

Дизайнът, структурата и съдържанието на Интернет страницата www.udobno.net са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното им право на ползване принадлежи на "ТРИНИТИ" ООД.

"ТРИНИТИ" ООД предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на "ТРИНИТИ" ООД или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

ПРЕДСТАВЯНИ СТОКИ И УСЛУГИ НА САЙТА

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в сайта, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта.

Всички посочени на сайта цени са в български лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата ú са посочени цените за всяка от модификациите. В цената на изделието не е включен транспорт, качване на стоката до жилището (разнос) и монтаж, освен когато това не е указано изрично. Това са услуги, които се заплащат допълнително по отделен ценоразпис.

"ТРИНИТИ" ООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.

ПОРЪЧКИ И ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Поръчки могат да правят само потребители, приели Общите условия.

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на "ТРИНИТИ" ООД. По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за online покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

След завършване на поръчката Потребителят получава имейл с потвърждение за направена поръчка. В рамките на до 3 работни дни служител на "ТРИНИТИ" ООД се свързва по телефона с Потребителя за доуточняване и окончателно потвърждение на поръчката.

При извършване на поръчка на сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с "ТРИНИТИ" ООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. Поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката от страна на "ТРИНИТИ" ООД. "ТРИНИТИ" ООД може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от "ТРИНИТИ" ООД информация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя. В случай, че "ТРИНИТИ" ООД не успее да установи контакт с Потребителя по телефон или електронна поща с цел потвърждаване на заявената поръчка, след третия такъв неуспешен опит "ТРИНИТИ" ООД си запазва правото автоматично да анулира поръчката без допълнително да уведомява за това Потребителя. Договорът за продажба от разстояние между "ТРИНИТИ" ООД и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на "ТРИНИТИ" ООД.

"ТРИНИТИ" ООД има право да променя цените, посочени в сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, "ТРИНИТИ" ООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от Потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

ПЛАЩАНЕ

Потребителят може да заплати цената на поръчана чрез електронния магазин стока като използва по свой избор един от следните способи:

Плащане при доставка /Наложен платеж/- Потребителят заплаща дължимата сума на превозвача при извършване на доставката.

Банков превод – Данните за извършване на банков превод са:

"ТРИНИТИ" ООД

IBAN: BG81 STSA 9300 0027 1072 22

BIC: STSA BGSF

Банка ДСК

Важно е в основание на превода да бъде посочен номера на поръчката и имената на Потребителя. Номерът на поръчката Потребителят получава по електронна поща след като е финализирал поръчката от сайта www.udobno.net

Плащане с дебитна/кредитна карта

Видовете карти, които се приемат за плащане са Visa или Mastеrcard дебитни, кредитни и бизнес карти.

Транзакциите с дебитни/кредитни карти се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure през е-commerce платформата на Банка ДСК

Начин на плащане – през сайта (Виртуален ПОС)

От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 5000 лева.

"ТРИНИТИ" ООД не съхранява данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.

На изплащане – Потребителят може да закупи стоките, предлагани от "ТРИНИТИ" ООД със стоков кредит от банка ДСК. В заредения кредитен калкулатор, Потребителят попълва своите лични данни и избира броя и размера на погасителните вноски. След финализиране на поръчката, заявката за стоков кредит автоматично се изпраща на банка ДСК, от където се свързват с клиента по телефона за уточняване на стоковия кредит. "ТРИНИТИ" ООД счита поръчката за потвърдена след като получи писмено потвърждение от банка ДСК за сключения договор за стоков кредит между банка ДСК и Потребителя.

ДОСТАВКА

Доставки се извършват с куриерски фирми "СПИДИ" ,"ЕКОНТ" и др., избрани според вида, габаритите и тежестта на пратката, в срок до 14 работни дни от потвърждаването на поръчката, в случай че не е договорено друго.

Доставки на пратките се извършват по тарифите на куриерските фирми, намалени с отстъпките за нашия елекронен-магазин, ако не е упоменато друго.

При поръчки с „безплатна доставка” стойността на доставката се заплаща от търговеца или се приспада от дължимата от клиента сума.


При отказ на поръчки с „безплатна доставка” стойността на доставката, както и стойността на обратната доставка се заплаща от клиента.

При връщане на поръчки с „безплатна доставка” стойността на доставката, както и стойността на връщането се заплаща от клиента, като стойността на доставката се приспада от сумата за възстановяване.

Доставките за гр.Варна и близки населени места се извършват от търговеца и са безплатни при стойност на поръчката над 300 лв. Осигуряваме доставка за гр.Варна и региона със специализиран собствен транспорт. Доставката се извършва в определен от "ТРИНИТИ" ООД ден, за който Потребителят е информиран предварително по телефона.

Доставките се извършват на посочен в поръчката адрес. Доставката се извършва до входа на сградата (блока) или вратата на двора, но не и до входната врата на жилището на Потребителя. Потребителят се задължава да съдейства при разтоварването от превозното средство на поръчаната от него стока, при липса на заявена услуга Качване.

Срокът на доставка е посочен в описанието на всеки артикул. Ако Потребителят поръча стоки с различен срок на доставка, то за общ срок на цялата поръчка се счита най-дългият срок на доставка. "ТРИНИТИ" ООД си запазва правото да удължи обявения срок за доставка с до 30 календарни дни. В случай на забавена доставка по вина на "ТРИНИТИ" ООД е предвидена неустойка в полза на Потребителя в размер на 0,1% от стойността на забавена стока за всеки просрочен ден след посочения краен срок. Не се счита за вина на "ТРИНИТИ" ООД забава, възникнала в случаите на отложена от клиента доставка. В случай на забавено получаване от страна на Потребителя на поръчаните артикули е предвидена неустойка в полза на"ТРИНИТИ" ООД в размер на 0.1% от стойността на забавената стока за всеки просрочен ден след изтичане на 4 (четири) дни от получаване на уведомлението за възможността за доставка на поръчката. И в двата случая неустойката се изплаща при поискване.

При констатиран дефект на потребителската стока вследствие на транспортирането към склад на "ТРИНИТИ" ООД, потребителят се уведомява по телефона, след което страните определят нов срок за доставка и предаване на стоката в зависимост от обстоятелствата. Ако търговецът не достави и предаде стоката в този допълнително определен срок, потребителят има право да развали договора.

Превозвачът се обажда на Потребителя поне 30 минути преди да е на адреса и изчаква на адреса не повече от 15 минути, след което продължава към следващия по график адрес. В случай, че Потребителят не е на адреса, за да приеме доставката, при повторна доставка се заплаща 25 лв., дори повторната доставка да се е осъществила в рамките на същия ден.

При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, след уговорена дата на доставка с Потребителя, не по вина на "ТРИНИТИ" ООД или куриера, клиентът следва да се свърже с наш сътрудник, за да уговори нов ден за доставка. Повторната доставка е за сметка на клиента и се таксува 25 лв.

"ТРИНИТИ" ООД запазва правото си да откаже или измени мястото на доставка на поръчаната стока при наличието на следните условия:

oбективна невъзможност да се извърши доставката в места с неразвита или непригодна пътна инфраструктура;

неасфалтирани пътища, тесни пътища, преминаването, през които е опасно за целостта на товара или превозното средство или за здравето на транспортиращия и други такива;

райони със засилена престъпност или неблагоустроени крайни градски квартали.

При изменение на мястото за доставка, "ТРИНИТИ" ООД се задължава да уведоми клиента предварително за наличието на възпрепятстващите го факти и да се уговори друга локация за получаване, възможна и благоприятна и за двете страни.

"ТРИНИТИ" ООД не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от "ТРИНИТИ" ООД обстоятелства.

КАЧВАНЕ

Услугата качване предлагаме само за гр. Варна, като цената и всички детайли се уточняват предварително при потвърждаване на поръчката. "ТРИНИТИ" ООД не носи отговорност в случай, че закупената стока не може да бъде внесена в жилището на клиента по обичаен метод (през входната врата).

ПРИЕМАНЕ НА СТОКАТА

При наличието на забележки и/или видими дефекти по доставената стока, Потребителят следва да ги отрази в приемо-предавателния протокол в присъствието на куриера, както и незабавно да уведоми търговеца на електронна поща tri_ni_ty@abv.bg Ако Потребителят не направи това, стоката се смята за одобрена и той губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

При предаване на стоката, Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на посочения за извършване на доставка адрес.

ОТКАЗ и ВРЪЩАНЕ

На основание чл. 50, ал. 1 ЗЗП Купувач, който има качеството на Потребител по смисъла на ЗЗП, в 14-дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение, неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока задължително при следните условия:

Потребителят предварително писмено да информира "ТРИНИТИ" ООД на следния имейл адрес: tri_ni_ty@abv.bg, че на основание чл. 50, ал. 1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока. В Приложение 1 към настоящите Общи условия е осигурен стандартен формуляр за отказ.

Стоката трябва да бъде върната в оригиналната, ненарушена опаковка. Наранени изделия не подлежат на връщане.

Стоката трябва да бъде върната с всички придружаващи я документи и комплектовки, в добър търговски вид.

Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя на "ТРИНИТИ" ООД, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.

При оказ на Поръчка потребителят заплаща стойността на доставката и в двете посоки, включително за продукти с безплатна доставка.

При връщане на продукти с безплатна доставка, стойността на същата се приспада от сумата за възстановяване.

В случай, че Потребителят се възползва от правото си по чл. 50, ал. 1 ЗЗП и при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, "ТРИНИТИ" ООД се задължава да му възстанови заплатената сума  по  картата, с която е извършено плащането до 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ, на посочената банкова сметка. Заплатени суми за допълнителни услуги - доставка, разнос и монтаж, не се възстановяват.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

"ТРИНИТИ" ООД гарантира, че всички продукти са фабрично нови, неупотребявани и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в Сайта.

Гаранционният срок за всеки продукт, подлежащ на гаранционно обслужване, е посочен в описанието на продукта.

Гаранцията не влиза в сила при:

неправилен монтаж, ремонт, преработване или подмяна на изделието или части от него, извършени от крайния Потребител.

повреди, предизвикани от неправилно преместване /следи от удари/ или неправилна експлоатация.

увреждане от влага, химически препарати и отоплителни уреди.

неправилно почистване, съхранение, неизползване по предназначение и не спазване на специфичните условия на изделието.

Гаранционното обслужване се извършва при наличие на пълна документация – оригинална касова бележка, гаранционна карта и окомплектовка на продукта.

РЕКЛАМАЦИИ

При наличие на явни или скрити дефекти на стоката, клиентът може да упражни правата си по закон. Констатирането на тези дефекти се извършва с протокол. Рекламации за несъответствие се правят в установените от закона срокове. Ако дефектите са били известни на Потребителя при извършване на покупката или при приемане на стоката и той не е възразил за тях, "ТРИНИТИ" ООД не отговаря за тези дефекти.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от "ТРИНИТИ" ООД да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. Потребителят има право да заведе рекламация в обект на фирмата, вкл. по телефон и електронна поща tri_ni_ty@abv.bg.

Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ú с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Смята се, че даден начин за обезщетяване на Потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на "ТРИНИТИ" ООД, които в сравнение с другия начин на обезщетяване се неразумни, като се вземат предвид:

стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

значимостта на несъответствие;

възможността да се предложи на Потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя – той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й и не трябва да понася значителни неудобства.

Рекламацията трябва да бъде решена в рамките на един месец, считано от предявяването ‌ú от Потребителя. Срокът на гаранцията спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между "ТРИНИТИ" ООД и Потребителя за решаване на спора. След изтичане на едномесечния срок и когато Потребителят не е удовлетворен от решението на рекламацията, той има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато "ТРИНИТИ" ООД се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя, а също и ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

ДРУГИ

Търговецът има право да променя едностранно всички условия, посочени в сайта www.udobno.net , като промените влизат в сила от датата на актуализирането им единствено за бъдещи клиенти. За текущите договори важат редакциите на Общите условия към момента на генерирането им. В сайта www.udobno.net се отбелязва датата на последното им изменение. При промяна при текущи договори важат правилата на чл. 147б ЗЗП. "ТРИНИТИ" ООД си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта.

При използване на сайта www.udobno.net , Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

Търговско наименование:

"ТРИНИТИ" ООД

Единен идентификационен код: 148002134

ДДС №: BG148002134

Адрес:

гр. Варна, ж.к. „Чайка“ бл.9

Електронна поща:

tri_ni_ty@abv.bg

Телефон:

0888 216 854

Последно актуализирани на 17.05.2022г.


Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:


Приложение 1


Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП


СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ


До ………………………


/името на търговеца/


……………………………………………………………………..


/адрес, ЕИК/


С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:


…………………………………………………. /описание на продукта/


Стоката е поръчана на ………………….


Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/


………………………………………………………………………../Име на потребителя/


Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/


………………. …………………………….


/Дата/ /Подпис на потребителя/

При неспазване на общите условия от страна на udobno.net, потребителите могат да се обърнат към:


1. Комисия за защита на потребителя – https://www.kzp.bg

2. Европейски потребителски център – http://www.ecc.bg/При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да ползвате "сайта ОРС"
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване