Връщане и Замяна

ОТКАЗ и ВРЪЩАНЕ

На основание чл. 50, ал. 1 ЗЗП Купувач, който има качеството на Потребител по смисъла на ЗЗП, в 14-дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение, неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока задължително при следните условия:

Потребителят предварително следва да информира   "ТРИНИТИ" ООД - по телефона или писмено  на следния имейл адрес: tri_ni_ty@abv.bg, че на основание чл. 50, ал. 1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока. В Приложение 1 към настоящите Общи условия е осигурен стандартен формуляр за отказ.


Стоката трябва да бъде върната в оригиналната, ненарушена опаковка. Наранени изделия не подлежат на връщане.

Стоката трябва да бъде върната с всички придружаващи я документи и комплектовки, в добър търговски вид.

Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя на "ТРИНИТИ" ООД, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. 

При оказ на Поръчка потребителят заплаща стойността на доставката и в двете посоки, включително за продукти с безплатна доставка.

При връщане на продукти с безплатна доставка, стойността на същата се приспада от сумата за възстановяване.

В случай, че Потребителят се възползва от правото си по чл. 50, ал. 1 ЗЗП и при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, "ТРИНИТИ" ООД се задължава да му възстанови заплатената сума по банков път или по банковата карта с която е извършено плащането до 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ, на посочената банкова сметка. Заплатени суми за допълнителни услуги - доставка, разнос и монтаж, не се възстановяват.


Приложение 1


Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП
СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ
До ………………………
/името на търговеца/
……………………………………………………………………..
/адрес, ЕИК/
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:
…………………………………………………. /описание на продукта/
Стоката е поръчана на ………………….
Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/
………………………………………………………………………../Име на потребителя/
Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/
………………. …………………………….
/Дата/ /Подпис на потребителя/

При неспазване на общите условия от страна на udobno.net, потребителите могат да се обърнат към:
1. Комисия за защита на потребителя – https://www.kzp.bg
2. Европейски потребителски център – http://www.ecc.bg/При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да ползвате "сайта ОРС"
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване